TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA 2018/2019

Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja organizira društvo matematikov fizikov in astronomov – DMFA.

Cilji in namen tekmovanja

 • Širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike za OŠ,
 • primerjanje znanja med učenci na področju matematike,
 • popularizacija matematike,
 • odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Tekmovanje poteka za učence od 1. – 9. razreda. Udeležba na tekmovanju je prostovoljna.  Tekmujejo lahko le učenci, ki do tekmovanja oddajo podpisano pisno izjavo staršev ali skrbnikov s katero soglašajo z javno objavo dosežkov.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

šolsko tekmovanje:

 • četrtek, 21. marca 2019, ob 11.00, 1. – 3. razred
 • četrtek, 21. marca 2019, ob 13.00, 6. – 9. razred

 državno tekmovanje:    

 • sobota, 13. aprila 2019, ob 9.00, 5. – 9. razred


RAZPIS TEKMOVANJA

PRAVILNIK TEKMOVANJA

VSEBINSKI PROGRAM TEKMOVANJA

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE

Na tekmovanje se bomo pripravljali pri pouku in pri krožku. Za samostojne vaje pa sta v knjižnici na voljo knjigi Mednarodni matematični kenguru ali vaje in naloge iz predhodnih tekmovanj, ki jih preko spleta lahko naročite pri DMFA.

mentorica Mojca Burjek

REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA

Bronasto priznanje so dosegli:

1. razred: Sofija Clug, Alina Kolšek šalamun, Manuela Stožer, Jan Najvirt, Orlando Naterer, Iva Irgolič, Jan Kojc, Žak Kronaveter, Tarin  Šunko in  Tadej Vinkovič.

2. razred: Matevž Anderlič, Mara Gedl, Alen Krajnc, Maja Medved, Kim Zoja Brus, Tea Pavlin in  Mark Polič.

3. razred: Tine Robič, Pia Bizjak, Benjamin Murić in Tin Poš.

4. razred: Lana Kojc, Timej Eisenhut Zorko, Nina Medved in Anej Vogrinec.

5. razred: Jaka Škrlec, Sara Žvajker in Tjaša Bračko.

6. razred: Neja Kojc, Maja Kebrič, Tjaša Polutnik in David Stopajnik.

7. razred: Rok Vernik, Brin Naterer, Tanai Milanović, Maja Premzl in Nik Zorčič

8. razred: Mai Brus, Špela Polutnik, Gašper Krajnc in Brin Bračko

9. razred: Katja Korc, Petja Klojčnik, Deny Vogrin, Luka Žnidarič in  Alen Romih

REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA:

ZLATO VEGOVO PRIZNANJE je dosegla Neja Kojc iz 6. razreda
SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE so dosegli:
Maja Kebrič in  Tjaša Polutnik iz 6. razreda,
Rok Vernik iz 7. razreda,
Mai Brus in Špela Polutnik iz 8. razreda in
Katja Korc iz 8. razreda

Vsem iskreno čestitamo.

Vodja tekmovanja Mojca Burjek

 

 

 

TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA 2018/2019

Tekmovanje poteka v organizaciji DMFA.

Cilji in namen tekmovanja

 • Širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju fizike za OŠ,
 • primerjanje znanja med učenci na področju fizike,
 • popularizacija fizike,
 • odkrivanje in spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev,
 • spopolnjevanje v eksperimentalnem delu,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja fizike,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Ravni tekmovanja

 • šolsko tekmovanje za bronasto Stefanovo priznanje
 • področno tekmovanje za srebrno Stefanovo priznanje
 • državno tekmovanje za zlato Stefanovo priznanje

Naloge

Naloge za vse ravni tekmovanja pripravi državna tekmovalna komisija.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na področnem tekmovanju področna tekmovalna komisija, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci.

Priznanja

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo (v skladu s Pravilnikom) bronasto Stefanovo priznanje, na področnem tekmovanju srebrno Stefanovo priznanje, na državnem tekmovanju pa zlato Stefanovo priznanje, nekateri pa tudi praktične nagrade.

V šolskem letu 2018/2019 bodo tekmovanja potekala:

 • Šolsko tekmovanje 6. 2. 2019 ob 13. uri
 • Področno tekmovanje 15. 3. 2019 ob 14. uri
 • Državno tekmovanje 6. 4. 2019 ob 10. uri

Rezultati:

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 6 učencev iz 8. razreda in 10 učencev iz 9. razreda.

Bronasta priznanja so osvojili:

Mai Brus 8. r                                  Špela Polutnik 8. r                                 Ahac Zupančič 8. r                               

Matic Vernik 9. r                           Luka Žnidarič 9. r            Zarja Gumilar Papotnik 9. r              Katja Korc 9. r               Nika Čeh 9. r

Na področno tekmovanje so se uvrstili: Mai Brus, Špela Polutnik, Ahac Zupančič, Matic Vernik, Luka Žnidarič, Zarja Gumilar Papotnik, Katja Korc in Nika Čeh.

Na šolskem tekmovanju lahko osvoji bronasto Stefanovo priznanje do 1/3 tekmovalcev iz posamezne tekmovalne skupine na šoli, razvrščenih po dosežku, pri čemer mora imeti zadnji prejemnik vsaj 20 % možnih točk. Če imajo tekmovalci izven 1/3 razvrščenih enak dosežek kot prejemnik z najmanj točkami v 1/3 tekmovalcev, prejmejo tudi ti tekmovalci bronasto priznanje. Bronasto priznanje lahko dodatno prejmejo še vsi tekmovalci, ki so po svojih dosežkih v zgornji 1/5 vseh tekmovalcev v državi.

Regijskega tekmovanja se udeleži največ 15 % vseh udeležencev v posamezni tekmovalni skupini na šoli, tekmovalci morajo doseči vsaj 1/3 možnih točk. Pri izračunu števila tekmovalcev se uporabi celoštevilsko zaokrožanje navzgor. Regijskega tekmovanja se razen tekmovalcev iz prejšnjega odstavka tega člena udeležijo tudi tekmovalci, ki jih na osnovi dosežkov s šolskih tekmovanj izbere Komisija za popularizacijo (do 5 % števila udeležencev v posamezni tekmovalni skupini v regiji) po zaključku vnosov rezultatov šolskih tekmovanj.

Glede na to, da je tokrat na OŠ Malečnik v 8. in v 9. razredu osvojilo bronasto priznanje polovica udeležencev tekmovanja – torej 50 % , prav tako pa se lahko glede na dosežke na šolskem tekmovanju regijskega tekmovanja udeleži polovica tekmovalcev (50 %) v obeh kategorijah, 8. in 9. razred, je dosežek resnično izjemen.

Področnega tekmovanja so se uvrstili 3 učenci iz 8. r in 5 učencev iz 9. r.

Srebrna Stefanova priznanja na področnem tekmovanju so osvojili:

Špela Polutnik (8. r), Katja Korc (9. r), Matic Vernik (9.r), Luka Žnidarič (9. r).

Na državno tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja so se uvrstili: Katja Korc, Matic Vernik in Luka Žnidarič.

REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA

ZLATO PRIZNANJE – je osvojila Katja Korc

SREBRNO PRIZNANJE Z DRŽAVNEGA TEKMOVANJA – je osvojil Matic Vernik

SREBRNO PRIZNANJE Z DRŽAVNEGA TEKMOVANJA – je osvojil Luka Žnidarič

                                                       Čestitamo!

Razpis

Pravilnik

                 Mentor Miloš Čučkovič

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE 2018/2019

Tekmovanje osnovnošolcev iz znanja logike organizira zveza  za tehniško kulturo Slovenije  – ZOTKS.

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja na področju logike in lingvistike,
 • spodbujanje mladih pri nadgrajevanju znanja s področja logike in lingvistike nad zahtevnostjo šolskega programa,
 • primerjanje znanja med učenci na področju logike in lingvistike,
 • popularizacija logike in lingvistike ter izbirnega predmeta logika,
 • odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja drugih znanj in logike,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za logično mišljenje in lingvistiko,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja logike in lingvistike,
 • spodbujanje mladih k logičnemu razmišljanju in odločanju.

Tekmovanje organiziramo  za učence od 3. – 9. razreda. Udeležba na tekmovanju je prostovoljna.  Tekmujejo lahko le učenci, ki do tekmovanja oddajo podpisano pisno izjavo staršev ali skrbnikov s katero soglašajo z javno objavo dosežkov.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

šolsko tekmovanje:

 • četrtek, 27. september 2018, ob 13.00, 3. – 9.  razred

 državno tekmovanje:    

 • sobota, 20. oktober 2018, ob 9.30, 7. – 9. razred

RAZPIS

PRAVILNIK

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE

Učenci se bodo na tekmovanje pripravljali pred ali po pouku, pod vodstvom svojih mentorjev. Samostojno pa lahko vadijo ob nalogah iz predhodnih tekmovanj.

učiteljica Mojca Burjek

REZULTATI

Bronasto priznanje so dosegli:

3. razred: Ondina Naterer in Nisa Damiš

4. razred: Nina Medved, lana Kojc, Teja kaloh, Ana čerič

5. razred: Tjaša Rojht, Lara Krajnc, Tjaš Neuvirt, Elena Milanović

6. razred: David Stopajnik, Lana Robič, Sara Stopajnik, Tjaša Polutnik, Tjaša Poš, Neja Kojc, Leon Bračko

7. razred: Tanai Milanović, Rok Vernik, Luka Brumec, Maja Premzl, Žiga Maruško, Brin Naterer, Lea Gačnik Mak

8. razred: Gašper Krajnc, Špela Polutnik

9. razred: Luka Žnidarič, Petja Klojčnik, Zarja Gumilar, Papotnik, Nika Čeh, Katja Perko

Državnega tekmovanja so se  udeležili:

Tanai Milanović in  Rok Vernik – 7. r

Gašper Krajnc –  8. r

Luka Žnidarič, Petja Klojčnik, Zarja Gumilar Papotnik  – 9. r

 

 

 

 


Skupno 372 obiskov, današnjih obiskov 1