NASVETI OB NEGOTOVOSTIH IN STISKAH

Zgodila se mi je krivica

– skušaj se pogovoriti s tistim, ki ti je storil krivico

– pogovori se z razrednikom, svetovalno delavko,…

– bodi samokritičen, morda si za del storjene krivice odgovoren sam

Izsiljujejo me

– kljub morebitnim grožnjam nemudoma povej učitelju, svetovalni

delavki ali osebi, ki ji zaupaš

– povej tudi staršem

Užalil sem

– v miru se pogovori z užaljenim in se iskreno opraviči

Užalili so me (sošolec, sošolka,…)

– razmisli o izreku žalitve – v primeru prizadetosti prosi razrednika ali

svetovalno delavko za pogovor

Vzel sem, kar ne bi smel

– premisli o dejanju, ki is ga storil

– vzeto vrni lastniku in se opraviči

– če se zaradi tega slabo počutiš in si to želiš, povej razredniku,

svetovalni delavki ali staršem

Vidim, da počnejo nepravilnosti

– poskušaj se pogovoriti s sošolcem, oziroma sošolci, ki to počnejo

– pogovori se s tistim, ki mu najbolj zaupaš (razrednik, svetovalna delavka, učitelji,..)

– povej staršem

Namerno uničujejo

– dejanje nemudoma sporoči razredniku ali najbližjemu delavcu šole –

da preprečiš nadaljnje uničevanje, telesne poškodbe in nepotrebno

plačevanje škode

– v primeru namernega uničevanja tuje lastnine bo treba škodo v celoti

poravnati, sledilo bo sporočilo staršem in pristojni službi

Strah me je ocenjevanja

– kdor želi kaj doseči, mora uspešno opraviti preizkuse znanj. Za to je

potrebna vaja. Občutka strahu se boš otresel z rednim domačim

delom – kar pa ne pomeni, da si ne bi mogel organizirati svojega časa

tako, da bi ti ostal le-ta tudi za ukvarjanje s športom in drugimi

dejavnostmi, ki te veselijo.

– pomisli na dobre ocene, ki si jih kdaj že dobil – to ti naj da zagon in

moč za naprej

– če hočeš doseči dobre ocene si zaupaj, saj veš, da si se trudil in učil

– poskušaj se umiriti in pomisli na kaj lepega – strah namreč hromi

možgane

  Zaradi težav doma težko sledim pouku

– zaupaj se razredniku, svetovalni delavki ali učitelju

Zaradi učnega uspeha imam težave doma

– poišči pomoč pri učitelju, ki mu najbolj zaupaš ali svetovalnem

delavcu

– razloži mu svojo težavo, skupaj bosta našla način, kako se o tem

pogovoriš s starši

Sošolci mi odrekajo pomoč

– pomisli kje bi bi tičal vzrok za to odklanjanje

– poišči pomoč (pogovor, nasvet) pri učitelju ali svetovalnem delavcu

Uničil sem, poškodoval sem…

– obvesti najbližjega učitelja, razrednika ali drugega delavca šole, da

ugotovi škodo in napiše zapisnik

– priznaj in pojasni okoliščine

– če je do škode prišlo po nesreči, bo stroške poravnala šola

– če je do škod prišlo zaradi malomarnosti, boš moral del stroškov kriti

sam

 Ne razumem se z učiteljem

– razmisli o vzroku nerazumevanja

– prosi učitelja, svetovalno delavko za pomoč

Ne počutim se dobro

– o slabosti čim prej obvesti razrednika, oziroma učitelja, ki trenutno

poučuje ali svetovalno delavko

– v primeru, da ti ne bo mogel pomagati, bo obvestil tvoje starše

 Nisem naredil domače naloge

– povej in se opraviči učitelj, morda imaš tehten razlog

– dogovorila se bosta, kako boš nadoknadil zamujeno

 

 Pripomočkov, potrebnih za pouk nimam s seboj

– občasno si jih sposodi od sošolcev (ne prepogosto9

– opraviči se učitelju in ne moti pouka

– vsak večer preglej šolsko torbo in si jo pripravi za naslednji dan

Bil sem okraden

–  krajo nemudoma prijavi pri razredniku, svetovalni delavki, učitelju,…

–  da preprečiš krajo, pa čuvaj svoje stvari, nepotrebnih ne nosi s seboj v

šolo, v primeru, da prineseš v šolo stvar posebne vrednosti, pa jo

predaj v hrambo učitelju

Zamudil sem odhod avtobusa

– vrni se domov

– sporoči staršem

– sporoči v šolo

 

 

Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost