Na naši šoli se trudimo, da bi učencem izboljšali pogoje za delo, učenje in sprostitev. Zato na OŠ Malečnik že več let deluje Šolski sklad, ki po svojih pravilih pridobiva sredstva za delovanje iz prispevkov staršev, zaposlenih na šoli, donacij in drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev. Sklad zbira sredstva za nakup nadstandardne opreme šole ali za druge projekte, ki pripomorejo k zvišanju standarda pouka ali bivanja učencev v šoli.

S spremembo 135. člena ZOFVI-M imamo sedaj možnost pridobiti sredstva tudi iz dohodnine. O njenem deležu (1%), ki je dan v državni proračun, imamo vsi davčni zavezanci Republike Slovenije pravico odločiti, za kaj naj bodo ta sredstva porabljena. Šolskemu skladu lahko namenite do 0,3%. Namenitev dela dohodnine je brezplačna in nič ne stane, saj gre tako plačana dohodnina, namesto v državni proračun, šolskemu skladu naše šole.

Ponudila se je možnost, da preostanek deleža od 1% vaše dohodnine (do 0,7%), namenite Društvu za boljši svet in s tem posredno namenite še dodatna sredstva naši šoli.

Izpolnjeni obrazci, ki jih bomo zbrali v šoli, se bodo sešteli in zbrana sredstva bodo s strani Društva za boljši svet razdeljena po naslednjem ključu:

  1. V vrednosti 40% zbranih sredstev bo društvo učencem ponudilo brezplačne gledališke predstave in/ali delavnice na izbrano temo,
  2. 30% zbranih sredstev bo društvo namenilo šolskemu skladu šole,
  3. 30% bo porabljenih za kritje rednih stroškov društva.

 

Nekateri ste nam že prijazno posredovali izpolnjene obrazce v mesecu septembru. Po navodilih FURS je od 21. 11. 2022 potrebno izpolniti NOV OBRAZEC, na katerem so posebej navedene rubrike za dodelitev donacije šolskemu skladu. Najdete ga na spletni strani šole (»O šoli – Šolski sklad«).

Že natisnjeni obrazci bodo na voljo tudi v mapi na mizi pri vhodu v šolo, kjer si jih lahko vzamete, kolikor jih potrebujete.

Izpolnjen obrazec lahko:

  • prinesete v šolo (v kolikor se odločite nameniti del dohodnine (do 0,7%) Društvu za boljši svet je to OBVEZNO, saj moramo obrazce zbrati in jih odnesti na njihov sedež; le na podlagi zbranih obrazcev bodo lahko razporedili sredstva naši šoli),
  • ga natisnete, izpolnite in sami dostavite na pristojni finančni urad,
  • izpolnite e-obrazec na spletni strani FURS (kot davčno številko upravičenca navedete 79836682 – SKLAD – OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK in vpišete odstotek “0,3“).

 

Vljudno vas vabimo k sodelovanju in se vam za vsak izpolnjen obrazec že vnaprej zahvaljujemo.

UO Šolskega sklada

Skupno 93 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost