POMEMBNA INFORMACIJA

Na petkovem sestanku je MO Maribor zagotovila, da bo tudi v šol. letu 2015/2016 omogočila fakultativni pouk drugega tujega jezika in računalništva.

V šolskem letu 2015/16 bo še vedno potekalo postopno uvajanje neobveznih izbirnih predmetov, zato bodo ti na voljo za četrto- in petošolce.

KAJ SO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI?

Predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določne predmete iz nabora, ki je predpisan. Ko bo program uveden po celotni triadi, bodo na voljo naslednji predmeti:

  • Drugi tuj jezik (nemščina) – 2 uri tedensko
  • Računalništvo – 1 ura tedensko
  • Šport – 1 ura tedensko
  • Umetnost – 1 ura tedensko
  • Tehnika – 1 ura tedensko

Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko ali 1 uro ali pa predmeta sploh ne izbere.

IZVAJANJE POUKA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Pouk se bo izvajal pred poukom obveznih predmetov ali po njem, torej 0. ali 6. učno uro. Čeprav gre za neobvezni izbirni predmet, ga bo moral učenec redno obiskovati do konca šolskega leta in bo pri njem tudi ocenjen z ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene predmeta bodo vpisane v spričevalo. Po enem letu obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta lahko učenci predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim nadaljujejo naslednje šolsko leto in še nadgradijo svoje znanje.

OBLIKOVANJE SKUPIN

Skupine učencev za NIP se oblikujejo za vsako šolsko leto posebej. Pouk NIP se bo izvajal, če bo na matični šoli zanj prijavljeno najmanj 12 učencev, na podružnici pa 8. V prvem in drugem letu šola ne more ponuditi obiskovanja vseh NIP, ker normativ omejuje število skupin. Zato za šolsko leto 2015/16 ponujamo sicer vse predmete, vendar pa jih bomo na centralni šoli izvajali največ v petih skupinah, na podružnici pa največ v dveh.

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA ALI ODJAVA

Možna je samo na začetku šolskega leta, če bo v novo izbrani skupini še prostor ali če odjava od predmeta ne podere že oblikovane skupine.

PRIJAVE

Do konca meseca maja za naslednje šolsko leto.

KRATKE PREDSTAVITVE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

  •  
Skupno 364 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost