SKUPNOST UČENCEV

Šolsko skupnost predstavljajo vsi učenci šole. Delo vodi odbor, v katerem so predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti od 1. do 9. razreda. Njena prednostna naloga bo tudi v tem šolskem letu obravnavanje predlogov za čim boljše delo in počutje učencev in vseh ostalih na šoli. Veliko pozornosti pa bomo namenili tudi dejavnostim, ki jih imajo učenci radi, saj so le-te priložnost, da se učenci potrdijo tudi kako drugače, ne le z učnim uspehom. Prav tako bomo v sklopu šolske skupnosti razpravljali o pravicah in dolžnostih učencev in o medsebojnih odnosih, ki naj bi bili takšni, da bi zagotavljali dobro počutje v šoli vsem učencem.

V okviru šolske skupnosti je organiziran tudi šolski parlament.

Šolsko skupnost in šolski parlament vodita Danica Usar in Ivanka Damiš

Skupno 115 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost