• slika1
  • slika2
  • slika3
  • slika4
Natisni

Neobvezni izbirni predmeti

 

Spoštovani starši!

S spremembami Zakona o osnovni šoli bomo v šolskem letu 2014/2015 začeli izvajati pouk neobveznih izbirnih predmetov (NIP). V skladu s prehodnimi in končnimi določbami zakona se bo pouk začel izvajati postopoma, in sicer v šolskem letu 2014/2015 za učence 4. in 7. razreda.