TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA 2019/2020

Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja organizira društvo matematikov fizikov in astronomov – DMFA.

Cilji in namen tekmovanja

  • Širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike za OŠ,
  • primerjanje znanja med učenci na področju matematike,
  • popularizacija matematike,
  • odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Tekmovanje poteka za učence od 1. – 9. razreda. Udeležba na tekmovanju je prostovoljna.  Tekmujejo lahko le učenci, ki do tekmovanja oddajo podpisano pisno izjavo staršev ali skrbnikov s katero soglašajo z javno objavo dosežkov.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

šolsko tekmovanje:

  • četrtek, 19. marca 2020, ob 11.00, 1. – 3. razred
  • četrtek, 19. marca 2020, ob 13.00, 6. – 9. razred

 državno tekmovanje:    

  • sobota, 18. aprila 2020, ob 9.00, 5. – 9. razred

RAZPIS TEKMOVANJA

PRAVILNIK TEKMOVANJA

VSEBINSKI PROGRAM TEKMOVANJA

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE

Na tekmovanje se bomo pripravljali pri pouku in pri krožku. Za samostojne vaje pa sta v knjižnici na voljo knjigi Mednarodni matematični kenguru ali vaje in naloge iz predhodnih tekmovanj, ki jih preko spleta lahko naročite pri DMFA.

mentorica Mojca Burjek

REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA

Bronasto priznanje so dosegli:

1. razred:

2. razred:

3. razred:

4. razred:

5. razred:

6. razred:

7. razred:

8. razred:

9. razred:

Skupno 411 obiskov, današnjih obiskov 1