Spoštovani!

Ob začetku novega šolskega leta lepo pozdravljam vse – starše, učence in delavce OŠ Malečnik. Veseli me, da smo se končno vrnili v tirnice utečenega šolskega dela, pa čeprav bo potekalo z nekaterimi omejitvami.

V torek, 1. septembra, se je začelo šolsko leto 2020/2021. Novo … drugačno, posebno, a v vsej svoji nenavadnosti nič bolj neznano in negotovo kot vsa ostala šolska leta ob svojem začetku.

V tem času smo si vsi nabrali veliko izkušenj za učinkovito soočanje z novo realnostjo naših vsakodnevnih šolskih, starševskih in poklicnih izzivov.

Verjamem, da bomo ob upoštevanju priporočil in specifike šolskih razmer s sodelovanjem, znanjem, domiselnostjo in strpnostjo sledili vsem zastavljenim izobraževalnim in vzgojnim ciljem učnega in osebnostnega napredka.

Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi (starši, učenci in delavci šole) zagotavljali najoptimalnejše pogoje za uspešno izpeljavo šolskega leta.

Želim si, spoštovani starši, da s soodgovornostjo starševske vloge ostanete pomemben podporni člen v verigi vzgoje in izobraževanja. Naj bosta konstruktivni dialog in pozitivna naravnanost osrednje vodilo našega sodelovanja tudi v šolskem letu 2020/2021.

Izobrazba je od nekdaj bila tista pridobitev civilizacije, ki je družbe ločevala na razvite in nerazvite, na odprte in zaprte, na napredne in nazadnjaške. In kot je rekel Nelson Mandela: »Izobrazba je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabiš pri spreminjanju sveta!«

Vsem želim uspešno, predvsem pa zdravo novo šolsko leto.

Ravnatelj

Rudolf Sedič

  1. ŠOLSKO LETO 2020/21 (ravnatelj)

 

  1. ŠOLSKA PREHRANA
Skupno 405 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost