Starše prosimo , da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli. Prvi roditeljski sestanek je skupen in sicer drugo sredo v mesecu septembru. Termine ostalih sestankov določijo razredniki in jih pravočasno objavijo.

Popoldanske govorilne ure so skupne ali individualne,kot jih kaže spodnja tabela.  Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v dopoldanskem času (predhoden dogovor z razrednikom).

Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v zavodu oblikovan Svet staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.

Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

RODITELJSKI SESTANKI SKUPNE GOVORILNE URE

SEPTEMBER

Prvi skupni rod. sest.

 

 

OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL

 

Skupno 879 obiskov, današnjih obiskov 1