Šolo upravljata ravnateljica in Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Zdenko Škraban, Stanislava Naterer – podpredsednica, mag. Regina Stajnko Polutnik), pet predstavnikov šole (Nataša Potočnik – predsednica, Janez Fajfar, Tina Lovrec, Natalija Harb, Urška Kukovec) in trije predstavniki staršev  (Tomislav Letnik, Mateja Poš, Gordana Vogrinec).

LDN

Zapisniki

Poslovnik o delu Sveta zavoda

PRAVILNIK O VOLITVAH IN ODPOKLICU ČLANOV – PREDSTAVNIKOV DELAVCEV V SVET ZAVODA

 

 

Skupno 959 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost