Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice je določil, da se vzgojno-izobraževalno delo od 1. 6. 2020 za učence 4. in 5. razreda izvaja v prostorih šole, od 3. 6. 2020 dalje pa tudi za učence 6., 7., in 8. razreda

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V ŠOLO  (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino DOKUMENTA seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 4., 5., 6., 7. in 8. razreda čimprej, vendar najpozneje do ponedeljka, 1. 6. 2020, do 8. ure razredničarki oz. razredniku svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, sporočite sledeče:

  • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (4., 5., , 7. in 8. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? To boste potrdili tudi s podpisano Izjavo. (priloga 1 ali 2)

  • JUTRANJE VARSTVO (4. in 5. razred)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.30 do začetka pouka. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje. (priloga1)

  • PODALJŠANO BIVANJE (4. in 5. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.30 ure. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure. (priloga 1)

  • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (4., 5., 6., 7. in 8. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.

Sporočite, na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal. (priloga 1 ali 2)

  • ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, to je preko spletnega obrazca. (priloga 1 ali 2)

PRILOGA 1     (4. in 5. razred)

PRILOGA 2     (6., 7. in 8. razred)

Skupno 524 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost