EKO BRALNA ZNAČKA

UČENCI 1. – 3. razreda  morajo prebrati najmanj dve  deli s seznama: H. C. Andersen: Deklica z vžigalicami H. C. Andersen: Grdi raček Carolin Anestey: Mala miška: Hvala Tatjana Angerer: Davidov pravljični vrt Mateja Arhar: Zaljubljeni zvonček Bernardette: Mestna...

Osnovni podatki

V šolski knjižnici je učencem in učiteljem na voljo 6130 knjig. Naročeni smo na 28 naslovov revij in časopisov, ki jih lahko uporabniki berejo v knjižnici v času izposoje. Knjige si lahko učenci izposojajo vsak delavni dan med 7. in 14. uro oziroma glede na urnik...

UČBENIŠKI SKLAD

INFORMACIJE O OSKRBI UČENCEV Z UČBENIKI IN DELOVNIMI ZVEZKI 2022_2023PDF Seznam gradiv 2022/2023 1. razred  2. razred  3. razred 4. razred   5. razred  6. razred  7. razred  8. razred  9. razred INFORMACIJE O OSKRBI UČENCEV Z UČBENIKI, DELOVNIMI ZVEZKI IN OSTALIMI...

Knjižnični red

Želimo, da bi se uporabniki nase knjižnice in čitalnice dobro počutili in nemoteno delali. Zato  prosimo, da upoštevate pravila vedenja, ki so opredeljena na vidnem mestu v knjižnici.               ...
Poslanstvo

Poslanstvo

Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela. S tem prispeva k...
Dostopnost