EKO BRALNA ZNAČKA

UČENCI 1. – 3. razreda  morajo prebrati najmanj dve  deli s seznama: H. C. Andersen: Deklica z vžigalicami H. C. Andersen: Grdi raček Carolin Anestey: Mala miška: Hvala Tatjana Angerer: Davidov pravljični vrt Mateja Arhar: Zaljubljeni zvonček Bernardette: Mestna...

Osnovni podatki

V šolski knjižnici je učencem in učiteljem na voljo 6130 knjig. Naročeni smo na 28 naslovov revij in časopisov, ki jih lahko uporabniki berejo v knjižnici v času izposoje. Knjige si lahko učenci izposojajo vsak delavni dan med 7. in 14. uro oziroma glede na urnik...

UČBENIŠKI SKLAD

UČNA GRADIVA Informacije o oskrbi učencev z učnimi gradivi za šolsko leto 2024/2025 Po Katalogu potrjenih učbenikov, ki ga je objavilo MVI za šolsko leto 2024/2025, so učbenike, delovne zvezke in ostale pripomočke izbrali strokovni in razredni aktivi učiteljev naše...

Knjižnični red

Želimo, da bi se uporabniki nase knjižnice in čitalnice dobro počutili in nemoteno delali. Zato  prosimo, da upoštevate pravila vedenja, ki so opredeljena na vidnem mestu v knjižnici.               ...
Poslanstvo

Poslanstvo

Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela. S tem prispeva k...
Dostopnost