Šolski sklad OŠ Malečnik je bil ustanovljen in potrjen na seji Sveta šole leta 1999. Sklad aktivneje deluje od leta 2011, ko je Svet zavoda potrdil dopolnjen Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada OŠ Malečnik.

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in drugih virov.

Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb posameznega oddelka, ki niso sestavina vzgojno – izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Zaradi spremenjenega 135. člena ZOFVI (29. 10. 2021) , ki se nanaša na šolski sklad, smo člani Upravnega odbora na seji dne 20. 12. 2021 spremenili oziroma uskladili Pravilnik Šolskega sklada OŠ Malečnik.

Spremembi v zakonu:

  1. Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.
  2. Sklad si lahko pridobiva sredstva tudi iz naslova donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do največ 0,3 %.

 

Sklad dohodnina

Sklad donatorstvo prošnja 2023

Sklad izjava starši

Sklad prošnja štarši

 

Sklad upravlja Upravni odbor.

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada od septembra 2016:

Predstavniki staršev:

• Smiljan Diemat – predsednik,

• Marjan Vidovič (do septembra 2021),

• Igor Rajšp (od septembra 2021),

• Nadja Irgolič,

• Klavdija Brus.

Predstavniki šole:

• Natalija Harb – podpredsednica,

• Andreja Žvajker,

• Urška Kukovec.

Šolsko leto 2022/23

Zapisnik 1. korespondenčne seje

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. korespodenčne seje

Zapisnik 3. korenspodenčne seje

Šolsko leto 2021/22

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Šolsko leto 2020/2021

Pristopna izjava za starše (prispevek v Šolski sklad)

Prošnja za donatorstvo

Šolsko leto 2019/2020

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Šolsko leto 2018/2019

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

KRITERIJI ZA DODELITEV SOCIALNE POMOČI

Šolsko leto 2017/2018

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2.seje

Šolsko leto 2016/2017

PROŠNJA ZA DONATORSTVO

– Zapisnik 1. seje

– Zapisnik 2. korespondenčne seje

– Zapisnik 3. seje

Šolsko leto 2015/2016

– Zapisnik 1. seje

– Zapisnik 2. seje

– Zapisnik 3. seje

– Zapisnik 4. seje

– Zapisnik 5. seje

Šolsko leto 2014/2015

IZJAVA ZA STARŠE

VLOGA ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

– Zapisnik 3. seje

 – Zapisnik 4. seje

Šolsko leto 2013/2014

IZJAVA ZA STARŠE

PROŠNJA ZA DONACIJE

–  Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 7. seje

Šolsko leto 2012/2013

–  Zapisnik 1. seje

–  Zapisnik 2. seje

–  Zapisnik 3. seje

–  Zapisnik 4. seje

Skupno 1.584 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost