Šolski sklad OŠ Malečnik je bil ustanovljen in potrjen na seji Sveta šole leta 1999. Sklad aktivneje deluje od leta 2011, ko je Svet zavoda potrdil dopolnjen Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada OŠ Malečnik.

Namen šolskega sklada je otrokom zagotoviti boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, kamor sodijo obogatitveni vzgojno-izobraževalni programi, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (nakup nadstandardne opreme, zvišanje standarda pouka, podpora delu nadarjenih učencev, podpora socialno šibkim učencem…). Sklad se polni s prostovoljnimi prispevki staršev, z donacijami, sredstvi od raznih zbiralnih akcij… Šolski sklad upravlja upravni odbor.

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada od septembra 2016:

Predstavniki staršev:

• Smiljan Diemat – predsednik, 

• Marjan Vidovič (do septembra 2021),

• Igor Rajšp (od septembra 2021),

• Nadja Irgolič,

• Klavdija Brus.

 Predstavniki šole:

• Natalija Harb – podpredsednica,

• Andreja Žvajker,

• Urška Kukovec.

Šolsko leto 2021/22

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Šolsko leto 2020/2021

Pristopna izjava za starše (prispevek v Šolski sklad)

Prošnja za donatorstvo

Šolsko leto 2019/2020

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Šolsko leto 2018/2019

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

KRITERIJI ZA DODELITEV SOCIALNE POMOČI

Šolsko leto 2017/2018

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2.seje

Šolsko leto 2016/2017

 

PROŠNJA ZA DONATORSTVO

– Zapisnik 1. seje

– Zapisnik 2. korespondenčne seje

– Zapisnik 3. seje

Šolsko leto 2015/2016

– Zapisnik 1. seje

– Zapisnik 2. seje

– Zapisnik 3. seje

– Zapisnik 4. seje

– Zapisnik 5. seje

Šolsko leto 2014/2015

IZJAVA ZA STARŠE

VLOGA ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

– Zapisnik 3. seje

 – Zapisnik 4. seje

Šolsko leto 2013/2014

IZJAVA ZA STARŠE

PROŠNJA ZA DONACIJE

–  Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 7. seje

 

Šolsko leto 2012/2013

–  Zapisnik 1. seje

–  Zapisnik 2. seje

–  Zapisnik 3. seje

–  Zapisnik 4. seje

– NOVOLETNO-BOŽIČNI BAZAR (galerija)

Skupno 856 obiskov, današnjih obiskov 1